“Zeleni prsten”(2013)

Projekat „Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine, sklapanje dogovora o zajedničkom delovanju OCD Paraćin u oblasti životne sredine i održivog razvoja“ realizovan 2013 godine; mesto realizacije grad Paraćin. Organizacija Srpsko društvo za vanredne situacije je u ovom projektu postala jedan od osnivača mreže organizacija koje se bave zaštitom životne sredine i održivog razvoja na teritoriji opštine Paraćin pod nazivom ZELENI PRSTEN. Mreža se bavi izradom i implementacijom javnih zelenih politika ako i izgradnjom ambijenta za ekološki održivi razvoj opštine Paraćin. Pokretanje inicijativa i aktivno učestvovanje u stvaranju strateških lokalnih ekoloških razvojnih planova i programa putem dijaloga. Uspostavljanje delotvornih mehanizama za učešće OCD u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u opštini Paraćin kroz osnivanje i aktivno učešće u radu Zelenog saveta opštine Paraćin.