Zdravlje

Svaki čovek je istovremeno biološko, psihološko ali i socijalno biće jer se veći deo naših života odvija u zajednici odnosno u socijalnoj sredini u grupama koje mogu biti različite veličine i različitih karakteristika kakve su naše porodice, škole koje pohađamo, radna mesta na kojima radimo i zarađujemo, sportski klubovi, religijske zajednice sve do opština, gradova, država ili čitavih regija, koje povezuju ljude iz bioloških, etničkih, istorijskih, kulturnih, socijalnih, ekonomnskih, političkih i drugih razloga.

Osobine socijalne sredine odnosno svih socijalnih grupa koje smo gore naveli mogu da budu takve da ona omogućava ljudima dobro zdravlje. Neki od tih preduslova za dobro zdravlje svakog on nas su mir, ravnopravnost, sloboda, ekonomska i politička stabilnost, razvoj, pravda, društvena podrška svakom pojedincu ili grupi kojima je podrška potrebna, mogućnost da se svako od nas obrazuje i leči i slično.

Istovremeno karakteristike zajednice mogu i da predstavljaju sklop negativnih činilaca koji ozbiljno ugrožavaju zdravlje kao što su siromaštvo, ekonomske i političke krize, nepismenost, nezaposlenost, nemogućnost da se ljudi leče, neravnopravnost polova, etnički sukobi, ratovi, izbeglištvo, marginalizacija ili izolacija pojedinaca ili grupa ljudi zbog toga što se razlikuju od ostalih i mnogi drugi događaji od kojih neki mogu da se prepoznaju i u našem društvu.

[su_slider source=”media: 431,399,400,401,387,368,279″ limit=”24″ title=”no”]

[su_button size=”10″]Početna stranica[/su_button]