“Spaljivanje biljnih ostataka-korist ili krivično delo?2″(2013)

Nakon uspešno realizovanog projekta “Spaljivanje biljnih ostataka – korist ili krivično delo”došlo je do smanjivanja broja požara u selima Glavica, Potočac, Šavac i Popovac. Odlučeno je da se uz podršku lokalne samouprave nastavi sa projektnim aktivnostima sa projektom “Spaljivanje biljnih ostataka -korist ili krivično delo 2” u selima Donja Mutnica i Gornje Vidovo.

Na osnovu podataka dobijenih od Vatrogasno –Spasilačke Jedinice Paraćin o broju požara i intervencija ekipa na poljoprivrednim parcelama i podataka sektora za vanredne situacije MUP-a zaključili smo da možemo da sprovedemo ovaj projekat koji bi se prevashodmo bavio edukacijom poljoprivrednika.

►CILjEVI PROJEKTA:

1) da se promeni svest kod poljoprivrednih proizvođača o štetnom uticaju paljenja biljnih ostataka na plodno zemljište
2) da se doprinese: smanjenju broja požara u opštini Paraćin kojih je iz godine u godinu u sve većem broju, nastalih
od strane ljudskog faktora spaljivanjem biljnih ostataka, i da se spreči remećenje ekološke ravnoteže.
Glavnu ciljnu grupu projekta čine poljoprivredni prozvoćači iz 2 sela opštine i to: Donja Mutnica i Gornje Vidovo

►OČEKIVANI REZULTATI:

1) smanjenje broja požara koji su prouzrokovani spaljivanjem biljnih ostataka od strane poljoprivrednih proizvođača
2) povećana svest poljoprivrednih proizvođača o štetnom uticaju visokih temperatura ma kvalitet zemljišta
3) bolja imformisanost o zakonskim regulativama koje zabranjuju spaljivanje biljnih ostataka
4) smanjenje broja povređenih ljudi od požara na otvorenom -smanjenje broja intervencija vatrogasno-spasilačkih ekipa
povećanje prinosa kao posledica poboljšanja kvaliteta zemljišta zaoravanjem biljnih ostataka
5) sprečavanje narušavanja ekološke ravnoteže
6) bolja zaštita životne sredine