“Spaljivanje biljnih ostataka-korist ili krivično delo?”(2012)

Projekat se finansirao  od donacije Holcim (Srbija) d.o.o. Nosilac projekta je Srpsko društvo za vanredne situacije
iz Paraćina. Agronomsko društvo Srbije kao partner na projektu potpomaže ostvarivanje sledećih ciljeva.

►OPŠTI CILj PROJEKTA:
Doprineti smanjenju broja požara u opštini Paraćin izazvanih od strane ljudskog faktora, sprečiti remećenje
ekološke ravnoteže.
►POSEBNI CILj PROJEKTA:
Povećanje svesti kod poljoprivrednih proizvođača o štetnom uticaju paljenja biljnih ostataka na zemljište
i gajene kulture.
►Glavnu ciljnu grupu čine poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Paraćin