“Spaljivanje biljnih ostataka-korist ili krivično delo? 2”

Projekat “Spaljivanje biljnih ostataka-korist ili krivično delo? 2” realizovan 2013 godine, mesto realizacije Gornje Vidovo I Donja Mutnica 2 sela opštine Paraćin; ciljna grupa 50 poljoprivrednih proizvođača iz navedenih sela; donator opština Paraćin. Ovo je nastavak uspešno realizovanog projekta koji je sada podržala lokalna samouprava (opština Paraćin) nakon odličnih rezultata iz prethodnog projekta. Ciljevi projekta su: da se promeni svest kod poljoprivrednih proizvođača o štetnom uticaju paljenja biljnih ostataka na plodno zemljište, da se doprinese smanjenju broja požara u opštini Paraćin kojih su bili u porastu i da se spreči remećenje ekološke ravnoteže. Projektnim aktivnostima povećali smo svest poljoprivrednih proizvođača, sprečili remećenje ekološke ravnoteže, uputili ih u Zakon o zaštiti od požara i kaznene mere i smanjili broj požara u navedenim selima i ukupan broj požara nastalin spaljivanjem biljnih ostataka na teritoriji opštine Paraćin