„Reagovanje dece u vanrednim situacija-požar u školi i pružanje prve pomoći“ (2012)

Projekat „Reagovanje dece u vanrednim situacija-požar u školi i pružanje prve pomoći“ realizovan 2012 godine; mesto realizacije osnovna škola u selu Popovac kod Paraćina; ciljna grupa 15 učenika 6. razreda osnovne škole; donator kompanija Holcim Srbija. Održano je predavanje učenicima o požaru kao vanrednoj situacijii kako pravilno reagovati u slučaju pojave požara u školi; deca su kroz slike i filmove videla kako požar nastaje, ko su uzročnici i kakvu štetu može da izazove.