„ Prva pomoć na sportskim takmičenjima„ (2013)

Projekat „ Prva pomoć na sportskim takmičenjima„ realizovan 2013 godine; mesto realizacije grad Paraćin; ciljna grupa članovi neformalne omladinske organizacije MREŽA; donator Neformalna omladinaska grupa MREŽA. Kroz radionicu je budućim volonterima na sportskim događajima pokazano na kakve vanredne i krizne situacije mogu naići tokom sportskih događaja i na koji način i kako mogu ukazati prvu pomoć ugroženim licima.