„Plastika je svuda oko nas! Odvoji, sakupi!!“ (2013)

Projekat „Plastika je svuda oko nas! Odvoji, sakupi!!“, realizovan 2013 godine; mesto realizacije Gornje Vidovo, selo u opštini Paraćin; ciljna grupa 40 mladih iz sela Gornje Vidovo; donator Srpsko društvo za vanredne situacije Paraćin. Ciljevi projekta su: da se promeni svest kod mladih u selu o postupanju sa otpadom, edukacija o pravilnom postupanju sa otpadom, smanjivanje količine otpada, sprečavanje formiranja divljih deponija i sprečavanje remećenja ekološke ravnoteže. Nakon predavanja zajedničkom akcijom neformalne omladinske grupe iz sela Gornje Vidovo i volontera članova Srpskog društva za vanredne situacije očišćeno je nekoliko divljih deponija i sakupljeno oko 150 kg plastičnog i oko 200 kg ostaklog otpada.