Kontakt

Srpsko društvo za vanredne situacije
ul. Vojvode Stepe 18, 35250 Paraćin

Matični broj: 28054173
PIB: 107168967
Račun: 155-21517-61 ( Čačanska banka )
nvo.sdvs@gmail.com

Kontakti članova udruženja:dr Ivan Božinović , spec. urgentne medicine

dr. Ivan Božinović (predsednik udruženja)
spec. urgentne medicine
mob.+ 381(0) 63 86 31 052
bozinovicevmail@gmail.com

 

Nikola Glišić dipl. inž. saobraćaja

Nikola Glišić
dipl. inž. saobraćaja
mob. + 381(0) 69 5 699 345
glisapn@yahoo.com