“Izjasni se. Zaveštanje organa DA ili NE?”

Projekat “Izjasni se. Zaveštanje organa DA ili NE?” realizovan 2013 godine; mesto realizacije Galerija kulturnog centra grad Paraćin; ciljna grupa 50 stanovnika grada Paraćina; donator Srpsko društvo za vanredne situacije. Organizovana je tribina gde je uvaženi stručnjak objasnio stanovnicima opštine Paraćin o značaju zaveštanja organa. Ova tribina je podrška programu transplantacije “Produži život” koji void Ministarstvo zdravlja. Želeli smo da damo doprinos ovoj akciji I da popularišemo doniranje organa u našoj opštini. Razbili smo predrasude I barijere oko doniranja organa kod prisutnih učesnika koji su postavili mnoga pitanja. Pukovniku prof. Đoko Maksić je strpljivo odgovorio na sva pitanja I objasnio kakva je korist za društvo sa programom donatorstvo