“Ispitivanje bezbednosti dece u saobraćaju oko škola”(2013)

Deca su generalno najugroženiji učesnici u saobraćaju, pre svega zbog njihove nedovoljno izgrađene pažnje i nedovoljnog znanja. Za istraživanja u bezbednosti saobraćaja, koriste se opšte metode, postupci i tehnike prilagođene potrebama bezbednosti saobraćaja, kao što su statistički metod, eksperiment, posmatranje, testiranje, anketa i drugi. Svaki metod ima svoje prednosti i nedostatke, pa se, iz tog razloga, dobro osmišljenom kombinacijom više metoda povećava pouzdanost rezultata istraživanja.

Bezbedni putevi do škole je program koncipiran da omogući i podstakne decu da pešače i voze bicikl u školu, da biciklističke i pešačke staze kao alternativa budu što sigurniji i privlačniji vid prevoza do škole, da se olakša planiranje, razvoj, i sprovođenje projekata i aktivnosti koje će poboljšati bezbednost i umanjiti saobraćaj, potrošnju goriva i zagađenje vazduha u blizini škola.

U radu je prikazano stanje ugroženosti u saobraćaju učenika OŠ Momčilo Popović u opštini Paraćin. Uočeni su razlozi koji dovode do ugrožavanja dece tokom putovanja ka školi i od škole, među kojima su:nepropisno parkirani putnički automobili na trotoarima koji vode ka školi, lokacije objekata atrakcije, neadekvatna saobraćajna signalizacija, ali i nedovoljno zastupljene organizacione mere koje bi mogle da unaprede bezbednost dece tj. smanjenje njihovog svakodnevnog rizika. Posebna pažnja je posvećena definisanju kriterijuma za utvrđivanje i načinima obeležavanja bezbednih puteva ka školi.

bezbedna ruta 2