„Ispitivanje bezbednosti dece oko škola” (2012)

Projekat „Ispitivanje bezbednosti dece oko škola“ realizovan 2012 godine; mesto realizacije 4 osnovne škole i Srednjoškolski cenar u gradu Paraćinu; donator Nacionalna služba za zapošljavanje; Nakon višemesečnog istraživanja na terenu oko škola (ispitivan broj vozila oko škola, horizontalna i vertikalna signalizacija, ponašanje učesnika u saobraćaju oko škola i poštovanje propisa) formirana je statistička baza podataka koja služi kao izvor informacija pomoću kojih smo odgovorili na mnoga pitanja u vezi sa bezbednošću dece (koji su rizici, kako ih ukloniti, da li je bezbednost na zadovoljavajućem nivou, potreba za edukacijom učenika i vozača).