“Divlje deponije-naša stvarnost“(2011)

Projekat  “Divlje deponije-naša stvarnost“ realizovan 2011 godine; mesto realizacije selo Donja Mutnica kod Paraćina; ciljna grupa 30 stanovnika sela; donator Srpsko društvo za vanredne situacije. Ciljevi projekta su: promena svesti kod stanovništva u vezi otpada u selima i da se doprinese smanjenju broja divljih deponija po selima,da se spreči zagađenje životne sredine i remećenje ekološke ravnoteže,da se ukaže na potrebu za razvrstavanjem otpada na mestu nastanka i potrebu za recikliranjem.