“Bitka za Beograd- Zelena škola najbolja škola”

Glavni cilj projekta je doprinos poboljšanju kvaliteta školovanja učenika u osnovnim školama na teritoriji opštine Čukarice uz razvijanje svesti i ponašanja učenika u oblasti zaštite životne sredine.

Specifični ciljevi projekta su:
• formiranje statističke baze podataka o trenutnom stanju osnovnih škola na teritoriji opštine Čukarica (19 osnovnih škola)
• izbor osnovne škole sa problematičnim stanjem dvorišta
• čišćenje , uređenje i oplemenjivanje školskih dvorišta u osnovnoj školi na teritoriji opštine Čukarica
• da se do kraja 2013 godine unapredi i poveća znanje učenika za 20% o zaštiti životne sredine u osnovnoj školi na teritoriji opštine Čukarica
• da se razvije proekološko ponašanje učenika osnovnih škola
• da se kod učenika razvije odgovornost za postupanje sa otpadom na održiv način kao što je smanjenje količine otpada, ponovna upotreba otpada, reciklaža i energetsko iskorišćenje otpada

Glavna ciljna grupa su oko 400 učenika osnovne škole na teritoriji opštine Čukarica. Potrebno je da učenici dobiju sigurna, uređena i zdrava školska dvorišta u kojima bi se odvijale različite školske aktivnosti i time bi se učenici približili prirodi. Tokom uređivanja školskog dvorišta i tokom predavanja učenicima će se još više razvijati svest o zaštiti životne sredine, recikliranju i pravilnom postupanju sa otpadom kao ogromnim resursom. Učenici sadašnje generacije moraju da žive sa posledicama onog što su im prethodne generacije ostavile i da misle o učenicima budućih generacija koje dolaze.

Projekat će se sprovoditi u svim osnovnim školama na teritoriji opštine Čukarica(19 osnovnih škola), a u izabranoj osnovnoj školi biće uređeno školsko dvorište. Realizacija aktivnosti odvijaće se u dvorištima osnovnih škola.