Bezbednost

U poslednjih 30 godina, višestruko je povećan broj katastrofa u svetu, kao i razarajući efekat koje imaju na društvo i okolinu. Iskustva Republike Srbije, koja se tokom proteklih godina suočila sa brojnim katastrofama koje su za posledicu imale ljudske žrtve, patnju i materijalnu štetu, potvrđuju činjenicu da vanredne situacije poput elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških akcidenata, narušavaju bezbednost i opstanak čitavih naselja, pa i regiona. Posledice katastrofa mogu se značajno umanjiti ako su ljudi dobro informisani i upoznati sa načinom prevencije katastrofa.

safety-first-150x150

Ukoliko ste svesni mogućih opasnosti i rizika u vašoj okolini, ukoliko znate kako i gde da dobijete informacije, kako da se organizujete u kritičnim momentima, vaš život i život vaše porodice biće bezbedniji. Vi ste glavni akter u ovom sistemu – vi morate biti svesni opasnosti, znati kako da reagujete i kako da sarađujete sa spasilačkim službama. Kada se vanredna situacija dogodi – najčešće bez upozorenja i iznenada – vi i vaša porodica suočićete se sa raznim poteškoćama i biti prepušteni sami sebi dok spasilačke ekipe ne stignu na lice mesta. Od velike je važnosti da poznajete procedure i korake ponašanja u tim momentima.

Svakodnevno, na svim putevima širom sveta događaju se saobraćajne nezgode, koje predstavljaju štetnu posledicu razvoja saobraćaja. Stotine hiljada ljudi svakog dana radi na posmatranju, analizi, diskusiji i donošenju odluka sa istim ciljem: smanjiti broj stradalih u saobraćajnim nezgodama. Svaka aktivnost koja doprinese smanjenju broja žrtava ima neprocenjivu vrednost. Iako se broj žrtava izražava brojčano jasno je da se iza tog broja kriju bol, trauma, bolest, tuga porodica i prijatelja nastradalih. Saobraćajnim nezgodama se narušavaju međuljudski odnosi, stvaraju veliki materijalni gubici. Najrizičniji faktori koji dovode do grešaka vozača u saobraćaju su: alkohol, pospanost (teški umor) i narkotici.

Sačuvaj svoj život. Izaberi mladost NE ludost(2015)

[su_slider source=”media: 387,386,385,366,359,356,335″ limit=”24″ title=”no”]

[su_button size=”10″]Početna stranica[/su_button]