Akcija čišćenja snega u manastiru Sveta Petka(2012)

Akcija čišćenja snega u manastiru Sveta Petka u selu Izvor kod Paraćina.

Akcija realizovana januara I februara 2012 godine; mesto realizacije selo Izvor kod Paraćina; ciljna grupa monahinje u manastiru I deca sa posebnim potrebama u domu u blizini manastira; donator Srpsko društvo za vanredne situacije . Velike padavine tokom januara I februara onemogućavale su kretanje monahinja ka Domu gde su one brinule o deci sa posebnim potrebama. Operativni tim sastavljen od članova udruženja očistio je pristupne puteve oko manastira I oko Doma za decu I time doprineo normalnom funkcionisanju.