Oblasti delovanja naše organizacije

Bezbednost

Bezbednost

bezbednost u vanrednim situacijama, bezbednost u saobraćaju, bezbednost mladih na internetu,

Zdravlje

Zdravlje

očuvanje zdravlja i života ljudi, promocija zdravlja, prevencija bolesti

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

očuvanje ekološke stabilnosti prirode, sprečavanje opasnosti i rizika po životnu sredinu

NVO "Srpsko Društvo za Vanredne Situacije"

NVO "Srpsko Društvo za Vanredne Situacije"

Mi želimo da stanovništvo pripremimo za neke moguće krizne situacije, da ljude naučimo da pravilno reaguju, da predupredimo tu situaciju ako je moguće, ili da ublažimo posledice. Nastojimo da obezbedimo donacije za materijalno najugroženije grupacije stanovništva, budući da je ekonomska situacija, takođe, krizna. Želja nam je da okupimo što veći broj ljudi koji znaju da pomognu u takvim okolnostima.

VAŽAN ZADATAK:

OBUČIITI MLADE DA IZBEGNU NEZGODE I DA POMOGNU DRUGIMA U NEZGODI
Ponašanje u vanrednim situacijama
Ponašanje u vanrednim situacijama
Pružanje prve pomoći
Pružanje prve pomoći
Edukacija o bezbednosti u saobraćaju
Edukacija o bezbednosti u saobraćaju
Zaštita životne sredine
Zaštita životne sredine

Vesti naše organizacije